Đại lý sơn Kova quận 3

Sơn lót kháng kiềm ngoài trời Kova K-209

Sơn lót kháng kiềm ngoài trời Kova K-209

Sơn lót kháng kiềm ngoài trời Kova K-209 1. Mô tả, công dụng và đặc điểm: Là loại sơn hệ nước trên cơ sở Methyl Methacrylat có tính kháng kiềm cao, được dùng làm sơn…