Đại lý sơn Kova quận 4

Sơn lót kháng kiềm trong nhà Kova K-109

Sơn lót kháng kiềm trong nhà Kova K-109

Sơn lót kháng kiềm trong nhà Kova K-109 1. Mô tả, công dụng và đặc điểm: Là loại sơn hệ nước trên cơ sở Methyl Methacrylat, được dùng làm sơn lót kháng kiềm trong nhà…